trening

Przepoczwarzanie

Przepoczwarzanie

Dziś zamieszczamy krzepiący tekst Jerzego Szołdry. I choć jest to faza rozwoju złożonego u owadów,  ja jako reprezentant ssaków też jej doświadczam i śmiem twi...