Uważa się, że zmniejszenie wykorzystania węglowodanów na rzecz tłuszczów podczas aktywności fizycznej, któremu towarzyszy obniżenie poziomu mleczanu, powinno prowadzić do poprawienia aerobowej wydolności człowieka. Dlatego też celem badania pilotażowego było zbadanie wpływu suplementu Powerbomb na czynniki fizjologiczne mające wpływ na maksymalną wydolność aerobową podczas stopniowanego testu wysiłkowego. 

Aby określić wpływ suplementu na możliwości fizjologiczne zastosowaliśmy test metaboliczny oraz sercowo-płucny test wysiłkowy.  W teście metabolicznym stosuje się kalorymetrię. Ta technika pozwala zmierzyć wydatek energetyczny i wykorzystanie substratu do produkcji energii, której nasz organizm potrzebuje w stanie spoczynku, a także w czasie wysiłku podczas sercowo-płucnego testu wysiłkowego.

Test metaboliczny, który ma miejsce podczas sercowo-płucnego testu wysiłkowego, pozwala nam na pozyskanie informacji na temat następujących parametrów: całkowity wydatek kaloryczny, wykorzystanie substratów (węglowodany, białka i tłuszcze), VO2 max. lub maksymalny pułap tlenowy oraz tętno.

METODOLOGIA I PROCEDURA.

Do badania zaprosiliśmy dwóch zdrowych mężczyzn. Pierwszy z nich (Ochotnik nr 1) ma 32 lata i prowadzi mało aktywny tryb życia; drugi z nich (Ochotnik nr 2) ma 33 lata i prowadzi aktywny tryb życia: uprawia sporty wytrzymałościowe w wymiarze 5-7 godzin tygodniowo.

Każdy z nich został poddany dwóm rodzajom submaksymalnego testu wysiłkowego rano. Pierwszy test został przeprowadzony na czczo – ochotnik nie mógł niczego się napić czy zjeść, nie mógł też zażywać substancji stymulujących, w tym tytoniu. Drugi test został przeprowadzony po przyjęciu jednej ampułki suplementu Powerbomb na 30 minut przed badaniem.

Badanie było przeprowadzone w formule rosnącej intensywności przy pomocy ergometru rowerowego podłączonego do 12-kanałowego EKG; opór był zwiększany co minutę o 30W do momentu, w którym osiągnięto pułap maksymalny 230W. W celu określenia metabolizmu energetycznego zastosowano też analizę gazową.

Porównano wartości całkowite METS (jednostki metaboliczne na ml/kg/min), maksymalny pułap tlenu (VO2 max) wyrażony w ml/Kg/min, próg aerobowy (AT), próg anaerobowy (RC) tętno (HR) dla każdego parametru, a także całkowity wydatek energetyczny (REE w Kcal/h).

WYNIKI

Po zastosowaniu Powerbomb tętno ochotnika nr 1 wzrosło. AT i RC nastąpiły przy wyższym tętnie, co oznacza, że zwiększyła się wydolność aerobowa. W tym przypadku wykazano również, że po zażyciu suplementu Powerbomb zwiększyło się całkowite spalanie kalorii lub wydatek energetyczny. Znacząco podniosły się też maksymalne wartości pułapu tlenowego (VO2 max).

W przypadku ochotnika nr 2 zauważyliśmy zwiększone tętno podstawowe (ochotnik nr 2 wspomniał o tym w subiektywnej ocenie). Podwyższone tętno jest rezultatem zastosowania suplementu i oznacza, że suplement działa i został metabolizowany w sposób właściwy. To sprawia, że wzrasta poziom katecholaminy (adrenalina, noradrenalina), która odpowiada za przygotowanie organizmu sportowca do ćwiczeń poprzez poprawę i optymalizację działania jego układu sercowo-oddechowego i metabolizmu. Przy tych samych wartościach maksymalne zużycia tlenu, AT i RC miały miejsce przy wyższym tętnie. Choć pułap tlenowy (VO2 max) był ten sam, opóźnił się anaerobowy proces wytwarzania kwasu mlekowego kosztem wykorzystania tłuszczu, jako źródła energii przez dłuższy okres czasu.

Ochotnik 1

 

Przed zastosowaniem Powerbomb

Po zastosowaniu Powerbomb

Start ćwiczeń

107

110

AT

117

136

RC

131

150

VO2 max

(mL/kg/min)

31,4

37,7

REE

(Kcal/h)

652

783

METS

(mL/kg/min)

 

9

10,8

Ochotnik 2

 

Przed zastosowaniem Powerbomb

Po zastosowaniu Powerbomb

Start ćwiczeń

113

128

AT

113

153

RC

164

170

VO2 max

(mL/kg/min)

28,3

29,9

REE

(Kcal/h)

731

725

METS

(mL/kg/min)

 

10,5

10,5

WNIOSKI

Choć niniejsze badania są jedynie etapem pilotażowym przeprowadzonym na próbie dwóch ochotników i w przyszłości powinniśmy przeprowadzić badania na większej próbie ochotników, aby otrzymać dane wiarygodne z punktu widzenia statystyki, wykazano, że suplement Powerbomb przyczynia się do spalania większej ilości kalorii, a zużycie substratu zmienia się na korzyść tłuszczów w porównaniu do wyników z początku ćwiczenia. Świadczy to o oszczędności energii pochodzącej z mięśniowego i wątrobowego glikogenu. Jednocześnie zauważono poprawę wydolności dzięki zwiększeniu pułapu tlenowego, a w konsekwencji wolniej postępującemu zmęczeniu.

Suplement Powerbomb może pozytywnie wpływać na wydolność aerobową, poziom energii, późniejsze wystąpienie zmęczenia oraz prawdopodobnie na koncentrację. To sprawia, że suplement może stać się częścią naturalnej diety (bez dopingu) tych sportowców, którzy uprawiają sporty wytrzymałościowe i aerobowe i chcą poprawić swoje wyniki.l

Badanie przeprowadzone przez Powergym.